REGLER för dig som vill sätta upp ett ATTEFALLSHUS

Ett Attefallshus är egentligen att alldeles vanligt litet hus med enda skillnaden att det inte får överstiga 25 kvadratmeter och endast får byggas i relativ närhet till ett befintligt bostadshus. Du kan använda ett Attefallshus som permanentsbostadshus, garage, förråd, för uthyrning, bastu, studio, gäststuga ellet i princip vad du vill.

Det förs i nuläget diskussionerkring  Attefallshus på 30m2. Regeringen har planer på att öka ytan men i samband med det också låta grannar säg vad de tycker. Vi håller vår webbplats uppdaterad på de regler som gäller.

Attefallshusen kräver normalt sett inget bygglov, men kommunerna vill ha in en bygganmälan. Läs mer om dem HÄR.

Nedan ser ni en grafik som visar de regler som gäller kring ett Attefallshus placering och dimensioner följt av en utförligare beskrivning av befintliga regler:


Regler för Attefallshus:

 • Attefallshus får inte vara större än 25 kvm. 
 • Höjden från marken till den högsta punkten på huset får ej vara mer än 4 meter. 
 • Huset måste placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Undantag möjliga med grannens tillstånd.
 • Det måste finnas ett befintligt bostadshus på tomten för att få bygga ett Attefallshus. 
 • Kräver inget bygglov, men en bygganmälan till kommunen.
 • Husen kan byggas med kök, badrum och året runt standard.
 • Man får lov att hyra ut sitt Attefallshus under både kortare och längre perioder.
 • Ett Attefallshus måste följa boverkets byggregler (BPR) och boverkets konstruktionsregler (EKS).
 • Kommunen skall enligt lag behandla din bygganmälan inom 4 veckor.
 • Du får ej börja bygga ditt Attefallshus innan kommunen gett dig ett startbesked.
 • En plintgrund räknas in i Attefallshusets totalhöld som ej får övertiga 4 meter.
 • Det måste finnas ett befintligt bostadshus på tomten för att få bygga ett Attefallshus. 
 • Kräver inget bygglov, men en bygganmälan till kommunen.

Har du några som helst frågor är du alltid välkommen att KONTAKTA OSS! Du kan också läsa mer om Attefallshus och dess regler på BOVERKETS HEMSIDA


 .