Frågor och Svar

Vad är ett Attefallshus?

Attefallshus är ett komplementsbostadshus på upp till 25 kvadratmeter som kan byggas utan bygglov.  Attefallshuset får ha upp till 25 kvm byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och kan inredas till permanentbostad.

Kan jag få mitt hus anpassat som jag vill ha det?

Ja. Vi kan bygga ditt hus precis som du vill ha det. Du kan göra ändringar på våra befintliga modeller eller rita upp ett helt unikt hus.

Vad behöver jag göra själv?

Vi sköter allt som har med huset att göra. Ni kommer behöva ordna en grund, dra fram anslutningar samt göra en ansökan till kommunen. Vi assisterar gärna hela vägen och ser till att allt blir gjort i rätt ordning.

Hur beställer jag mitt hus?

Du tar kontakt med oss via formulären här på hemsidan eller ringer 08 559 22 602. Vi kommer överens om specifikationer och val av inredning, utrustning med mera. Vi klargör vilka leveransmöjligheter vi har och skriver sedan ett avtal som förutsätter att er ansökan eller ert bygglov beviljas. När bygganmälan godkänts skickar vi en faktura på de första 50% av det pris vi kommit överens om. Du förbereder grund etc. enligt plint skisser från oss. Vi finns tillgängliga för alla frågor eller problem som kan dyka upp längs vägen. Vi bygger under tiden ert hus som sedan levereras. Ni betalar ytterligare 40% av det pris vi kommit överens om när huset levereras. Efter det får ni 7-10 dagar på er att flytta in och titta runt. Vi kommer sedan ut och gör en slutbesiktning efter vilken ni får en faktura på de sista 10% som återstår.

Vad ingår i priset?

Ert nyckelfärdiga hus kommer fullutrustat eller enligt de specifikationer ni beställde. Ni kan alltså få ett nyckelfärdigt, kund anpassat, åretruntboende hus, komplett och redo att användas.

Varför heter det Attefallshus?
Den nya byggnadstypen fick sitt namn efter Stefan Attefall som var Sveriges bostadsminister mellan 2010 och 2014 och den individ som klubbade igenom de nya reglerna..

Kan jag köpa ett icke komplett hus?

Självklart. Vi förstår om du vill ha en barskrapad modell som du kan inreda själv och hjälper gärna till att så du får precis det du behöver (eller inte behöver).

Finns det regler kring vart på tomten jag får bygga mitt Attefallshus? 

Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.

Vilka kostnader tillkommer?

Som kund kommer du behöva göra en ansökan till kommunen. Det kosta normalt ett par tusen kronor. Utöver det tillkommer grund samt dragning av el, vatten och avlopp. Det kan kosta allt från 50 till 150 TKR.

Hur högt får Attefallshuset vara?    

Max 4 meter i nockhöjd.

Hur finansierar jag mitt Attefallshus?

Om ni vill söka lån för att bygga ert Attefallshus rekomenderar vi att ni pratar med er nuvarande bank och ber de hjälpa er. Vill ni har hjälp med betalningarna kan det vara bra att ha eventuell uthyrning av ert Attefallshus i åtanke. Lånekostnaderna för ett Attefallshus bör landa på mellan 500-1000 SEK per månad medans hyresintäkterna för de flesta Attefallshusen ligger på omkring 5 000 SEK per månad.

Får man lov att bo permanent i ett Attefallshus?    
 
Ja, du kan bo permanent i ditt komplementsbostadshus.

Vad får man för garantier?

Vi lämnar 10 års fabriks garanti.

Vilken standard har husen?

Våra hus är byggda efter Svensk standard med treglasfönster i trä etc.

Kan man bo i huset året om?

Absolut. Våra hus är väldigt välisolerade och fungerar utmärkt att bo i året om.

Vad är ett U-värde?

Ett sätt att mäta hus välisolerade väggar, fönster, tak och golv är. Ju lägre U-värde desto bättre.

Behöver jag söka bygglov?

Det beror på vad du vill bygga. Som regel behöver du inget bygglov för ett vanligt komplementsbostadshus. Vill du bygga fritidshus, modulhus eller ett Attefallshus på en tomt där det inte finns något hus sedan tidigare kommer du behöva söka bygglov. Vi hjälper dig gärna med den processen.

Vart tillverkas husen?

Alla våra hus byggs på utanför Riga. Fabriken heter Fabrika Rauna, och ligger på förljande adress: Dīķa 10, Rauna, LV-4131, Latvia

www.fabrikarauna.lv

[email protected]

  +371 29441119 

  +371 29808997

Vad kostar frakten?

Frakten av våra husmodeller ingår i priset.

Hur lång är leveranstiden?

Vi levererar normalt inom 8-10 veckor.

Levererar ni över hela Sverige?

Ja. Vi levererar över hela Sverige.

Vad händer om man inte kommer fram med ett helt färdigbyggt hus till vår tomt?

Om man inte klarar leverera hela huset till er tomt get vi er en offert på att montera huset på plats.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du skickar in en ansökan med vart ditt hus ska ligga samt ritningar som vi tillhandahåller. Kommunen skall sedan återkomma med besked inom 10 veckor. Det kan dock hända att de ber om kompletteringar till din ansökan vilket kan dra ut på tiden. Ansökan kostar normalt ett par tusen SEK.

Hur vet jag när min leverans kommer?

Vi kommer hålla kontakt och se till att alla inblandade är beredda när huset levereras.

Får man bygga ett Attefallshus fast att detaljplanen endast tillåter en byggnad per tomt?

Ja, enligt regeringens regler skall det gå bra. Är du osäker så hör med din kommun.

Får man bygga ett Attefallshus på mark som är prickad i detaljplanen?

Ja, så länge du är mer än 4,5 meter från tomtgränsen.

Hur betalar jag?

Vi delar upp betalningarna i tre delad. 50% av det totala beloppet faktureras när ni lägger beställningen. 40% av beloppet faktureras när huset levereras. De sista 10% faktureras ca. 10 dagar efter leverans då vi gått igenom huset och sett till att allt är i ordning (slutbesiktning).

Ingår det varmvattenberedare i era hus?

Ja, varmvattenberedare ingår.

Kan man ändra in planlösningen?

Ja, du kan flytta väggar, göra rum större eller mindre samt flytta på både fönster och dörrar.

Kan man bygga Attefallshus med källare?

Ja, det går bra. Du kommer själv behöva be entreprenadfirmor eller hantverkare om hjälp med bygget av din källare. Vi skicka ritningar på vad som behövs för att våra hus skall kunna installeras ovanpå den källare du önskar.


 .